Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás

Kategória:

M09-Eletronikus alairas

A modul során a hallgatók ismereteket szereznek az elektronikus hitelesség és hiteles digitális információ fogalomrendszere témaköréből, beleértve a különböző aláírási formák gyakorlati elkészítését és a tanúsítványok ellenőrzését.

 

A tananyag (Syllabus 1.0)

Információ és Információs társadalom

­  Az információ fontossága

­  Jogi kérdések

­  Hiteles és nem hiteles információ

Az elektronikus aláírás az

Európai Információs

Társadalomban

­  Az elektronikus aláírás fogalomrendszere

­  Az EU céljai

­  Az elektronikus aláírás működése

Publikus Kulcsú Infrastruktúra (PKI)

­  A PKI rendszerek felépítésének leírása

Digitális tanúsítványok

­  A tanúsítványok fogalmi rendszere

­  Digitális tanúsítványok a mai rendszerekben

­  Visszavonási listák, a visszavonási állapot ellenőrzése

Az elektronikus aláírások

osztályozása és készítése

­   Az elektronikus aláírások osztályozása

Hivatali ügyintézés elektronikusan

­  magyarorszag.hu

­  Elektronikus aláírás és internet banking

­  e-adózás és e-számla

 

elektronikus hitelesseg